Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je zdarma jednou za 2 roky. Během prohlídky si doplníme Vaše údaje, zkontrolujeme očkování (tetanus) a provedeme fyzikální vyšetření.

Minimální další vyšetření jsou následující:

Prevence onkologických onemocnění

V ČR existují tři organizované screeningové programy, zaměřené na vyhledávání onkologických onemocnění v časném stadiu u předem definovaných skupin lidí. Jedná se o screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie (u žen nad 45 let), screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice nebo kolonoskopie (u osob nad 50 let) a screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla (u žen nad 18 let)

Horní věková hranice pro screeningové programy není pevně stanovena. Rozhodnutí o ukončení dispenzarizace by mělo záviset nejen na nálezech z vyšetření, ale také na celkovém stavu a přání pacienta. Pohybuje se okolo 75let.

Nádor tlustého střeva

Prevence

Screening kolorektálního karcinomu

V 50ti letech - si můžete zvolit, zda v rámci prevence podstoupíte kolonoskopii nebo si budete provádět tzv. TOKS – test na okultní krvácení do stolice.

TOKS

Test je nenáročný, zcela hrazený pojišťovnami. Vzorek si odeberete doma a my jej v ambulanci na počkání vyhodnotíme. Zkumavku si vyzvedněte v ambulanci. Zaplatíte zálohu 100Kč, kterou Vám vrátíme, jakmile přinesete zkumavku se vzorkem stolice zpět na vyšetření. Je doporučeno provádět TEST každý rok od 50ti do 55ti let, dále pak každé 2 roky.

Odběr stolice doma

Na vyšetření vzorku se nemusíte objednávat. Výsledek Vám sdělíme do 10 minut. Při positivitě vyšetření obdržíte žádanku na kolonoskopické vyšetření a recept na projímadlo. Dle svého výběru si zvolíte místo, kde si necháte vyšetření provést.

Po provedení kolonoskopie další dispenzární péči určuje gastroenterolog podle nálezu při kolonoskopii a event. histologickém vyšetření odebraného vzorku.

V případě negativního nálezu kolonoskopie je screeningový program na 10 let přerušen a návrat do screeningového programu je za 10let. Poté se můžete opět rozhodnout, zda chcete pokračovat v TOKS á 2 roky, nebo podstoupíte znovu kolonoskopii.

Pokud byl diagnostikován nádor tlustého střeva u Vašich přímých příbuzných, zvláště před 60.rokem, oznamte to lékaři.

Kapslová „kolonoskopie“ se se v rámci screeningu kolorektálního karcinomu nepoužívá. V Seznamu zdravotních výkonů je pouze výkon Kapslová enteroskopie. Jedná se však o vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké (nikoli tlusté) střevo. Pokud na výkonu trváte, můžete ho absolvovat jako samoplátce. Cena kapsle cca 15.OO0,-. Vyšetření je hrubě orientační vzhledem k tomu, že kapsle nemůže přímo odstranit případné nečistoty ze střevní stěny, nemůže se při vyšetření vrátit na podezřelé místo a nemůže vzít vzorek tkáně tak, jak se běžně provádí u kolonoskopie. Pokud kapsle nalezne abnormalitu, stejně bude nutné podstoupit běžnou kolonoskopii k došetření.

Více informací www.kolorektum.cz

Nádor prostaty

Pravidelný screening rakoviny prostaty na základě vyšetření PSA v ČR neexistuje. Test není ani příliš přesný, protože hodnota PSA v krvi je ovlivněna nejen rakovinou, ale i např. benigním zbytněním prostaty či infekcí močových cest.

Pokud však vznikne podezření na onemocnění prostaty, je to jedna z diagnostických možností. Kdyby toto vyšetření někdo chtěl absolvovat jen na základě svého vlastního rozhodnutí, bez lékařské indikace, musel by si ho zaplatit.

Velký význam pro prevenci rakoviny prostaty má ale hlavně dostatečná informovanost pacientů a jejich ochota o případných problémech s lékařem hovořit a také absolvovat příslušná vyšetření. Zejména muži z rodin, kde se nemoc vyskytla, by si měli nechat prostatu pravidelně vyšetřovat.

Nádor prsu

Prevence

Screening nádoru prsu

Ženy od 45 let života by měli absolvovat každé dva roky mamografické vyšetření.

Je to rentgen prsu, kterým lze odhalit počínající zhoubný nádor i u žen, které doposud neměly žádné problémy. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny a provádějí je specializovaná pracoviště. K vyšetření je potřeba žádanka od praktického lékaře nebo gynekologa.

Ve věku nižším než 45 let může být mamografie lékařem doporučena v rámci prevence při vysokém riziku vzniku karcinomu prsu (při výskytu alespoň jednoho případu karcinomu prsu u ženských příbuzných pacientky v přímé linii, nebo na základě doporučení pracoviště nádorové genetiky). V tomto případě je hrazena zdravotní pojišťovnou. Stejně tak jako mamografie prováděná nikoliv preventivně (screeningově), ale z diagnostických důvodů ženě s příznaky onkologického onemocnění prsu. Mamografie u žen pod 40 let věku není doporučena.

Podle současné legislativy není zdravotní pojišťovnou hrazeno na žádost klientky samotné screeningové ultrazvukové vyšetření (bez mamografie).

Některé pojišťovny přispívají na preventivní vyšetření pro karcinom prsu na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 30 – 45let, které si uhradí preventivní vyšetření samy a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsou. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru.

Více informací na: www.mamo.cz.

Nádor kůže

Prevence:

Příznaky maligního melanomu (ABCDE)

  1. Asymetry (asymetrie) pigmentová skvrna není symetrická
  2. Border (nepravidelné ohraničení), okraje skvrny jsou nerovné, vroubkaté, nejasně ohraničené
  3. Color (barevná pestrost) zabarvení není uniformní, mohou být různé odstíny hnědé a černé. Bílá, červená nebo modrá barva pigmentové skvrny bývá znepokojivým nálezem.
  4. Diameter (průměr) větší než 5mm, ale mohou být i menší
  5. Evalution (vývoj), změna – růst znaménka

Nádor plic

Rizikové faktory

Nejúčelnější je tedy nekouřit. Zeptejte se své zdravotní pojišťovny, zda Vám poskytne příspěvek na preparáty pro odvykání kouření pod dohledem odborníka (léčivý přípravek Champix, náhradní léčba nikotinem – pastilky, žvýkačky, ústní spreje, náplasti atd.)

Více informací na www.slzt.cz, www.lekarnici.cz a www.odvykani-koureni.cz

Chřipka

Chřipka není nachlazení. Jde o závažné virové a vysoce nakažlivé onemocnění, které se v ČR vyskytuje každý rok od ledna do března.

Příznaky:

Léčba je symptomatická = vede ke zmírnění příznaků. Léky na snížení teploty, bolesti a kašle.

Prevence:

Očkování

Očkovací látka se aplikuje:

Po aplikaci očkovací látky je nutné:

Chřipka

Ideální doba očkování proti chřipce je konec listopadu a začátek prosince.

Očkování proti chřipce mají zdarma pojištěnci:

Očkování proti chřipce je dále doporučeno:

Pneumokok

Očkování proti PNEUMOKOKŮM mají zdarma všichni pacienti nad 65 let. Dále pak pacienti s porušenou nebo zaniklou fukncí sleziny, po transplantaci hemopoetických buněk, ze závažnými imunodeficitiy dispenzarizování na specializovaném pracovišti nebo po prodělané meningokokové nebo pneumokokové infekci.

Ostatní si vakcíny hradí sami, stejně jako další doporučené očkování proti pneumokokům, klíšťové encefalitidě, hepatitidě A+B, černému kašli a spalničkám.

Žádáme vás, abyste si svoji vakcínu předem objednali osobně, telefonicky nebo emailem (sestra@SaFiMED.cz).

Dále Vám můžeme objednat a aplikovat všechny typy očkovacích látek kromě vakcíny proti žluté zimnici.

Ceník očkovacích látek (vč. jejich aplikace) najdete v záložce "Ceník"

Klíště

Prevence přenosu infekce z klíštěte na člověka

V současné době je možnost očkování proti klíšťové meningoencefalitidě (KME). Proti Lymeské borelióze (LB) neexistuje očkovací látka

Jak odstranit klíště

Co nejdříve od přisátí, tím se snižuje riziko přenosu infekcí. Přenos LB je při odstranění do 24hod v jednotkách procent. K přenosu viru KME dochází již po dvou hodinách od přisátí.

Pokud se erytém během dalších týdnů zvětšuje, má centrální vyblednutí, kontaktujte lékaře.

Domácí měření krevního tlaku (TK)

Krevní tlak je jeden ze základních ukazatelů zdraví organizmu. Hodnoty TK v domácím prostředí mohou ukazovat lépe na účinek léčby než jednorázové změření v ordinaci lékaře.

Cílovou hodnotu TK vždy určuje lékař. Tlak optimální je do 120/80 mmHg. Pro jinak zdravé osoby mezi 18-65 lety se považuje za normální TK nižší než 140/90 mmHg. V domácím prostředí by měl být tlak do 135/85mmHg.

Tlak v průběhu dne výrazně kolísá, při fyzické činnosti a stresu se zvyšuje.

Neměňte si sami léčbu a její dávkování.

Jak na to:

Inkontinence

Je jakýkoliv samovolný únik moči, který způsobuje hygienické, zdravotní a sociální problémy pro postižené. Postihuje především starší populaci, a to nezávisle na pohlaví.

Gynekolog či urolog určí příčinu inkontinence a zároveň stanoví stupeň inkontinence dle úniku moči. Příčiny jsou různorodé, některé se dají odstranit operačně. Pokud bude příčina inkontinence léčitelná, bude pacient ponechán v péči specialisty k další léčbě.

Inkontinenční pomůcky lze volně kombinovat dle Vašeho přání (vložky, fixační a plenkové kalhotky, intravaginální tampony, vložkové pleny...). Na každý typ pomůcky dostanete samostatnou žádanku, na které bude uvedený požadovaný počet kusů.

Max. celkový limit je 150ks / měsíc ve všech stupních inkontinence. Maximální počet podložek ke III. stupni inkontinence je 30ks/měsíc. Na přání Vám můžeme zajistit doručení inkontinenčních a stomických pomůcek přímo domů po celé ČR zdarma.

Spoluúčast pacienta (doplatek na pomůcky u stupně inkontinence)
I. stupeň 15%
II. stupeň 5%
III. stupeň
Spoluúčast na podložky ke III. stupni
pomůcky jsou plně hrazené
25%

Každý pacient platí ze zákona stejnou částku bez ohledu na značku výrobku.

Osteoporóza

Metabolické onemocnění skeletu, charakterizované poruchou mechanické odolnosti kostí vedoucí ke vzniku zlomenin po nepřiměřeně malém úrazu. Probíhá bezpříznakově a většinou se projeví ve vyšším věku. Osteoporóze je možné předcházet a lze jej dobře léčit.

Typické jsou zlomeniny obratlů, dolní části předloktí, krčku kosti stehenní, horní části paže a žeber.

Rizikové faktory:

Vyšetření je doporučeno:

Neexistuje screeningový program pro časný záchyt osteoporózy, vyšetření na osteoporózu (DEXA) si hradí sami pacienti. Cena se pohybuje kolem 300-500Kč. V indikovaných případech může být hrazeno veřejným zdravotním pojištěním. Musí ho doporučit lékař, který má pacienta v péči pro kostní chorobu – klinický osteolog. Požadavek na vyšetření může být dále vystaven od revmatologa, ortopeda, traumatologa, internisty, gynekologa a endokrinologa.
Vyšetření je dostupné přímo na Olšanské poliklinice.

Protilátky proti infekčním nemocem (spalničky, tetanus, klíšťová encefalitida)

Zjišťování hladiny protilátek proti infekčním onemocněním je hrazeno, pokud povinnost absolvovat takové vyšetření přímo vyplývá z platné legislativy, pokud o jeho potřebnosti rozhodne ošetřující lékař ze zdravotních důvodů na straně pacienta, nebo je nařízeno hygienickou stanicí v rámci protiepidemického opatření.

Stanovení hladin protilátek proti infekčním nemocem u dětí a dospělých, které se netýká případů uvedených výše, není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Laboratorní odběry

Večer před laboratorním vyšetření:

Ráno:

Odběr moči:

PSA (prostatický antigen):

Krevní srážlivost:

oGTT (orální glukózový toleranční test, vyšetření k odhalení cukrovky):

Hormony štítné žlázy:

Warfarin

Obecně má být strava pestrá, pravidelná a v adekvátním množství. Užíváte-li warfarin, Vaše strava by měla být navíc s vyrovnaným příjmem vitamínu K, aby nedocházelo k nežádoucím výkyvům krevního srážení.

Potraviny s vysokým množstvím vitamínu K konzumujte denně ve stejném množství.

Pravidelně si nechte kontrolovat hodnotu krevního srážení. Minimálně jednou za 4-6 týdnů za předpokladu, že jsou Vaše hodnoty stabilní a v požadovaném rozmezí.

Potraviny s vysokým obsahem vitamínu K

Účinek Warfarinu zvyšuje

Warfarin a operace

Režimová opatření

Obezita

Při stanovení tělesné hmotnosti se nejčastěji používá tzv. BMI (Body mass index) vypočítaný poměrem tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech.

BMI = kg / m2

Podváha < 18,5
Normální váha 18,5 - 24,9
Nadváha 25,0 - 29,9
Obezita 1. stupně 30,0 - 34,9
Obezita 2. stupně 35,0 - 39,9
Obezita 3. stupně > 40,0

Obvod pasu je závislý na objemu břišního tuku. Ten výrazně zvyšuje riziko metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.

Obvod pasu (cm) norma zvýšené riziko vysoké riziko
muži < 94 94 - 102 > 102
ženy < 80 80 - 88 > 88

www.kaloricketabulky.cz

Vysoký krevní tlak

Je z velké časti (cca 95%) dán vrozenou náchylností, a i přes zdravý životní styl můžete trpět vysokým tlakem. Neléčený vysoký tlak je výrazný rizikový faktor pro vznik aterosklerózy s následným poškozením cílových orgánů (cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, poškození ledvin…).

Vysoká hladina cholesterolu

Neléčená vysoká hladina cholesterolu je výrazný rizikový faktor pro vznik aterosklerózy.

Cukrovka

Pokud Vám byl diagnostikován diabetes mellitus, máte výrazně vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Cílem léčby je předejít akutním a pozdním komplikacím cukrovky ovlivněním hladiny krevního cukru, resp. jeho prudkých výkyvů. Dieta by měla být kvalitní, pestrá a s omezením sacharidů. Dále by měla být nízkotučná a mít redukční charakter, pokud trpíte nadváhou či obezitou.

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění se týká srdce a cév. Velmi zjednodušeně se jedná o HT – hypertenzi (vysoký tlak), ICHS – ischemickou chorobu srdeční (infarkt myokardu), iCMP – ischemickou cévní mozkovou příhodu (mrtvice), ICHDK – ischemickou chorobu dolních končetin (končící až amputací).

Rizikové faktory

Ovlivnitelné Neovlivnitelné
Vysoký krevní tlak věk
vysoká hladina cholesterolu výskyt KV onemocnění v rodině
cukrovka pohlaví
kouření  
obezita  
nedstatek pohybu  
stres a jiné psychosociální faktory  
nadměrný příjem alkoholu  
   

Cévní věk

Kolik let je Vaším cévám? To si můžete orientačně sami vyhodnotit z následujícího grafu.

Správnou hodnotu najdete po doplnění Vašeho věku, pohlaví, kouření, systolického tlaku a hladiny celkového cholesterolu. Za vysoké riziko se udává 5% a výše. To znamená, že úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících 10 ti letech je 5%.< /br> V grafu není uvedena cukrovka. Pokud se léčíte na cukrovku, máte navíc 3x vyšší riziko infarktu myokardu a 4x vyšší riziko cévní mozkové příhody než má zdravá populace.

zdroj: Cuende JI et al. European Heart Journal (2010) 31, 2351-2358

Score

Podobným způsobem jako při hodnocení cévního věku si můžete odhadnout % rizika fatální kardiovaskulární příhody (infarkt či mrtvice) v následujících 10 letech. Riziko nad 5% se hodnotí jako vysoké.

Z tabulky např. vyplývá, že zdravý muž 65 let a nekuřák má stejné riziko jako 40ti letý kuřák s hypertenzí a vysokým cholesterolem – 7%...

zdroj: https://athero.cz/odborna-doporuceni/doporuceni-a-stanoviska-csat/