Ordinační hodiny ambulance

  • Pondělí
  • Úterý
  • Středa
  • Čtvrtek
  • Pátek
  • : 08:00 - 14:00
  • : 08:00 - 14:00
  • : 12:00 - 18:00
  • : 12:00 - 18:00
  • : 08:00 - 14:00

Žádáme všechny pacienty, aby se na plánované vyšetření objednali. To je možné telefonicky nebo osobně. Před neplánovaným vyšetřením nás, prosím, kontaktujte předem telefonicky.

Aktuality

Očkování proti COVID-19

13.5. 2021

Od 13.4. nám nebyly zavezeny žádné další vakcíny proti covid-19 určené pro první dávku. Dne 11.5. jsme obdrželi jednu ampuli určenou pro 2.dávku, která je plánovaná na 3.6. O dalších dodávkách nemáme žádné informace. Doporučuji všem, aby se zaregistrovali pro první dávku v centrálním systému.

Informace k očkování COVID-19 u praktického lékaře

22.3. 2021

Doposud jsme obdrželi 110 dávek vakcíny Astra Zeneca a všechny byly podány. Stále je v naší ambulanci registrováno více než 100 osob, které jsou nyní indikovány k očkování. Dodávku vakcín nemůžeme ovlivnit. Kraje by měly praktickým lékařům v nejbližší době dát k dispozici i další očkovací látky (kromě AZ).

Praktický lékař očkuje:
•  pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde,
•  pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém),
•  v této fázi pouze „svoje“ registrované pacienty.

 
Kromě všech osob 70+ je nyní možné se registrovat i pro pacienty:
•  hematoonkologické mimo interval intenzivní terapie, hematoonkologické s imunodeficitem nebo s významnou trombofilií. Vhodnost vakcinace by měl též posoudit hematoonkolog,
•  se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena méně než před 12 měsíci. Kontaktujte svého onkologa, zda vám vakcinaci doporučuje,
•  se závažným akutním a dlouhodobým onemocněním srdce (pacient je v péči specializované ambulance),
•  s diabetem léčeným inzulínem,
•  s morbidní obezitou s BMI nad 40 kg/m2,
•  s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

Ambulantní specialisté budou mít možnost u příslušných skupin chronických pacientů (dle metodiky Ministerstva zdravotnictví) vydat potvrzení o tom, že jsou chronicky nemocní a mají tedy nárok na předností očkování. Na základě tohoto potvrzení budou moci být očkováni v očkovacích centrech. Toto potvrzení (včetně kódu) mohou pacientům vydávat pouze ambulantní specialisté, praktičtí lékaři tak činit nemohou!

Očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 u praktického lékaře

5.3. 2021

Ihned v pondělí (1. 3. 2021) jsme přihlásili přes 100 zájemců o očkování proti onemocnění Covid-19 do ISIN, jak bylo doporučeno. V úterý jsme zaregistrovali již necelých 200 z vás, kteří mají zájem se nechat očkovat u praktického lékaře. V pátek 5. 3. 2021 k 11:00 hod jsme měli zaregistrováno 227 u nás registrovaných pojištěnců. Během tohoto týdne jsme neobdrželi žádné očkovací látky, proto nemůžeme zahájit očkování. Podle současných doporučení je naprostá většina z vás k očkování indikována. Doporučuji kontaktovat očkovací centra. V některých z nich dostanete termín mnohem dříve, než nám bude zajištěn dostatečný počet vakcín. Čas dodání a množství očkovacích látek pro naši ambulanci nemůžeme ovlivnit.

Očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 u praktického lékaře

24.2. 2021

V tuto chvíli je zřejmé, že od 1. 3. 2021 bude spuštěna registrace na očkování osob 70+. Osoby, které se chtějí nechat očkovat u praktického lékaře, se nově nemají registrovat v centrálním registračním systému. Registrace osob bude probíhat prostřednictvím praktického lékaře. Ti, kteří jsou již registrování v centrálním rezervačním systému, budou očkováni v očkovacím centru.

Tento vypněný formulář sebou přineste na první očkování proti COVID-19 PDF

Vlastní aplikace očkovací látky začne v průběhu března, až nám budou vakcíny (včetně nedostatkových stříkaček) dodány v závislosti na počtu námi přihlášených osob. Rychlejší průběh očkování lze očekávat na přelomu dubna a května. Na očkování budete pozváni až tehdy, kdy pro Vás obdržíme vakcínu.
Velmi oceníme, když nebudete volat pro registraci 1.3.2021 se začátkem pracovní doby. Časnou registrací nic neurychlíte.

Registrace na očkování proti Covid-19 v centrální registračním systému

15.1. 2021

Je možná na webových stránkách https://crs.uzis.cz nebo telefonicky na čísle 1221. V registraci je nutné uvést jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, telefonní číslo a Vámi preferované místo, kde se chcete nechat očkovat.
Cizinci s pobytem v ČR a s platným pojištěním v ČR se budou registrovat u praktického lékaře nebo přes linku 1221.
Praktický lékař přihlašuje přes webovou aplikaci pouze osaměle žijící seniory bez přístupu k internetu a bez příbuzných, kteří by přihlášení zajistili.

Od 15.1. od 8:00 je otevřená registrace pro lidi nad 80let, od 18.1. pak také pro zdravotníky, kteří nejsou doposud naočkováni a od února pro statní populaci.