PDF Žádost o provedení prohlídky pracovně lékařských služeb Download
PDF Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci Download
PDF Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti
vůdce plavidla, člena posádky plavidla
Download
PDF Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti
k tělesné výchově a sportu
Download
Excel Záznam měření TK
Tabulka pro záznam domácího měření krevního tlaku
Download
PDF Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla Download
PDF Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu Download
PDF Poučení pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti
např. před vydáním potravinářského průkazu
Download
PDF Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2
k doložení při překročení hranic ČR
Download
PDF Dotazník sportovce
ke zjištění potenciálně zjistitelných nemoci srdce s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti
Download