Seznam placených výkonů

Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu  800,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel  800,-
Pracovnělékařská prohlídka  600,-
Vyšetření pro profesní průkazy 800,-
Vyšetření ke sportu 800,-
Ohodnocení bolestného dle NV č. 276/2015 Sb. 800,-
   
Výpis ze zdravotní dokumentace 400,-
Předoperační vyšetření - kosmetický zákrok 300,-
Vyšetření a sepsání návrhu příspěvkové lázeňské léčby 300,-
Administrativní výkon á 10min 130,-
Kopie zdravotní dokumentace 1 strana 5,-

EKG 200,-
CRP 150,-
TOKS (test na krvácení do stolice) mimo termín 295,-

Při provedení předoperačního vyšetření a vyšetření před sepsáním návrhu do lázní si EKG, laboratoř a event. RTG vyšetření hradí žadatel zvlášť (pokud je požadováno).

Cena očkovacích látek

Adacel (tetanus, černý kašel, záškrt) 800,-
FSME–Immun (proti klíšťové encefalitidě) 800,-
Vaxigrip (pod 65let bez závažného onemocnění) 400,-
Aplikace vakcíny  100,-

Cena ostatních očkovacích látek je závislá na aktuálním ceníku dodavatele.


Ceník je platný od 1. 8. 2023.
Ceník je korigovaný dle kalkulace regulované (věcně usměrněné) ceny v souladu s Cenovým předpisem MZ 1/2022/CAU ze dne 27. října 2021, ustanovením Části II., Oddílu D, odstavce 7.