Naši ordinaci byla udělena akreditace MZČR a máme tedy oprávnění k provádění

  1. vzdělání v základním kmeni Všeobecného praktického lékařství
  2. specializovaného výcviku pro specializační obor Všeobecné praktické lékařství (dle programu uveřejněnému ve Věstníku MZ ČR, částka 3, Březen 2018)

 

Pro případné zájemce máme nyní 1 volné školící místo.